INFOCONS

Fundaţia ASE şi Asociaţia InfoCons propun spre derulare, programe şi proiecte ce vizează puncte precum:

 • conştientizarea în rândul studenţilor privitor la drepturile lor;
 • conştientizarea în rândul profesorilor privitor la drepturile lor;
 • creşterea transparenţei în ASE, Senat şi în toate organismele;
 • model de cetăţean European – cursuri dezvoltatoare;
 • conştientizarea şi îmbunătăţirea comportamentului consumatorului student şi/sau profesor;
 • dezvoltarea de aplicaţii informatice împreună cu studenţii de la informatică – cibernetică.
 • promovarea relatiilor cu mediul de afaceri pentru a contribui la dezvoltarea sustenabila a societatii;
 • sprijinirea procesului educational al studentilor, masteranzilor si doctoranzilor,  in vederea dezvoltarii aptitudinilor necesare cerintelor reale ale mediului economic;
 • stimularea studentilor merituosi prin acordarea de burse, premii de excelenta;
 • responsabilizarea oamenilor prin implicarea în campanii caritabile;
 • promovarea relatiilor cu mediul de afaceri pentru a contribui la dezvoltarea sustenabila a societatii;
 • sprijinirea procesului educational al studentilor, masteranzilor si doctoranzilor,  in vederea dezvoltarii aptitudinilor necesare cerintelor reale ale mediului economic;
 • stimularea studentilor merituosi prin acordarea de burse, premii de excelenta;
 • responsabilizarea oamenilor prin implicarea în campanii caritabile.