Fundatia ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE

Prin Hotararea Judecatoreasca din 30.10.2013 a Judecatoriei Sector 1  Bucuresti, a fost aprobata infiintarea Fundaţiei Academiei de Studii Economice Bucuresti. Fundatia ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE are ca scop sprijinirea procesului educational si stiintific in domeniul economic.

In vederea realizarii scopului ei, Fundatia are urmatoarele obiective:

 • Promovarea relaţiilor cu mediul de afaceri prin crearea şi derularea de programe de consultanta pentru firme şi instituţii din ţară şi străinătate din ţară si din strainatate, precum si dezvoltarea colaborarii cu universitati si fundatii;
 • Sprijinirea procesului de formare a a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, în vederea dezvoltării aptitudinilor pentru cercetare științifică prin stimularea studenţilor merituoşi şi a absolvenţilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, exclusiv in functie de disponibilitatea fundatiei;
 • Sprijinirea facultăţilor şi a unităţilor de cercetare din cadrul universităţii pentru  organizarea unor simpozioane ştiinţifice, seminarii, congrese şi conferinţe cu participare naţională şi internaţională in vederea creşterii ponderii componentei de cercetare, dezvoltare, inovare în activitatea universitară;
 • Participarea in cadrul unor proiecte cu finantare interna si externa, în scopul atragerii de fonduri interne şi externe;
 •  Sprijinirea formării în jurul Academiei de Studii Economice din Bucuresti a unor poli de excelenţă competitivitate la nivel regional şi naţional.

Fundatia isi propune sa desfasoare urmatoarele activitati:

 • Cooperarea cu Academia de Studii Economice din Bucuresti, pentru realizarea scopurilor si obiectivelor Fundatiei;
 • Atragerea şi utilizarea de resurse şi bunuri economice, sub forma de subvenţii, subscripţii, donaţii, contribuţii, sponsorizări şi alte surse de finanţare, în vederea realizării scopului acesteia;
 • Participarea la proiecte de cercetare precum si initierea, organizarea si implementarea de programe de consultanta, initiate de catre fundatie sau desfasurate in parteneriat cu alte organizaţii, institutii sau autorităţi publice, din ţară sau din strainatate;
 • Participarea in cadrul unor proiecte cu finantare interna si externa, în scopul atragerii de fonduri interne şi externe;
 • Acordarea de burse private, premii in natura si bani, precum si organizarea unor acţiuni  caritabile, dupa caz;
 • Infiinţarea de societăţi comerciale in vederea desfăşurarii unor activităţi economice, dacă acestea sunt în strânsă legătură cu scopul persoanei juridice;
 • Derularea de activităţi de promovare si publicitate, în vederea obţinerii unor sponsorizări;
 • Implicarea în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul de educație din România, prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G.-uri ce activează în domenii de activitate asemănătoare;
 • Organizarea de simpozioane, mese rotunde, seminarii, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă, in vederea pregatirii studentilor si în domeniul formării continue a adulţilor;
 • Asigurarea, gratuit sau contra cost, a unor servicii de natura sa asigure implementarea si sustenabilitatea proiectelor proprii şi a celor implementate de instituţiile de învăţământ, autorităţile publice sau agenţii economici, din ţară şi din străinătate.

Dacă doriţi ca, prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-aţi plătit statului pentru salariile din anul 2013, să sprijiniţi activitatea Fundaţiei Academiei de Studii Economice Bucuresti, vă rugăm să completaţi Declaratia 230.

Directioneaza 2% din impozitul pe venit:

Incarca formularul 230 completat:

 

Atenţie: Formularul 230 se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Acest formular se poate depune la sediul Fundaţiei Academiei de Studii Economice Bucuresti, biroul 0317, etaj 3, Cladirea Ion Angelescu, până la data 25 MAI 2015.

Dacă doriţi mai multe informaţii în legătură cu implicarea şi activitatea Fundaţiei Academiei de Studii Economice Bucuresti, vă rugăm să ne contactaţi la sediul Fundaţiei, Piata Romana Nr. 6, etaj 3, biroul 0317 sau la adresa de email: fundatiease@ase.ro

Consiliul Director
Prof.dr. Crisan ALBU – Presedinte
Prof.dr.Daniela Liliana BORISOV – membru
Prof.dr. Mihaela Laura BRASOVEANU – membru
Lect.dr. Remus Ion HORNOIU – membru
Lect.dr.Catalin Silviu SARARU – membru

Contact Str. Piata Romana nr.6, Cladirea Ion N. Angelescu, etaj 3, biroul 0317, fundatiease@ase.ro
Tel/Fax 021/31919.23, Tel. 021/3191900/10,644, CUI: 32491984